Σωστή χρήση σώματος


ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΣ και ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΣΑΣ!!!

THE CORRECT USE OF THE BODY and ATTENTION TO YOUR POSTURE!!!